Pre i posle

Analiza stanja, razgovor sa klijentima, fotografisanje i dokumentovanje predmeta restauracije i pojedih oštećenih delova, donošenje odluka o vrsti, nivou i najboljem načinu restauracije ili konzervacije, izbor praktičnih tehnika i opreme u cilju produzenja trajanja i zaštiti antikviteta.

Zaštita od crvotočine, demontaža, obeležavanje, konstrukcino slepljivanje, popravka rasušenih spojeva, podlepljivanje furnira, popravka oštećenih furnira, furniranje, popravka intarzija, popravka i izrada nedostajićih delova duboreza, obrada svih popravljenih delova čišćenje slojeva starih premaza mehaničkim ili hemijskim sredstvima, brušenje sa više granulacija brusnog papira, kitovanje, obrada, fina priprema za završnu obradu, bajcovanje, politiranje šelakom, voskiranje…

Barokni tabernakl, Austrija, orah, oko 1780. godine
Gornji deo jako oštećen usled havarije na vodovodnim instalacijama.
Rezidencija ambasadora Austrije u Beogradu

Barokni tabernakl, Nemačka, orah, oko 1800. godine
U solidnom konstrukcionom stanju
Privatna kolekcija

Barokni tabernakl, Nemačka, orah, 1785. godina, signiran
Vraćeni svi originalni furniri.
Privatna kolekcija

Ulazna vrata Arhiva Srbije, hrast, 1928. godina
Po projektu arh. Nikolaja Petroviča Krasnova
Prva sve obuhvatna restauracija.

Apoteka kod Ugarskog kralja Stefana, hrast, 1885. godina, signirana
U veoma lošem stanju, više od 70 godina u neodgovarajućim  uslovima
Nakon restauracije i izložbe nalazi se u Muzeju za istoriju farmacije

Ormani u paru, mahagoni, Ampir stil, 1810. godina, signirani
U solidnom stanju, originalni okovi i pozlata
Privatna kolekcija

Konferencijski sto i 12 fotelja, orah, 1930. godina
Sačuvani pre bombardovanja zgrade Generalštaba
Vojska Srbije

Sekreter komoda, orah, 1780. godina, signirana
U veoma lošem stanju, 30% nedostajućeg furnira
Privatna kolekcija

Komoda  Lui XV, palisander, Francois Linke, 1885. Pariz, signirana
Vrhunski aukcijski primerak čuvenog Francuskog ebeniste
Privatna kolekcija

Before Image After Image

Salon J.J. KOHN, Austrija, Beč, parena bukovina, 1907.godina
Model 728, autor čuveni arhitekta Josef Hoffmann
Privatna kolekcija

Before Image After Image

Stolovi u čitaonicama Pravnog fakulteta, hrast, 1940. godina
U veoma lošem stanju
Od 2007. godine u obnovljenim prostorijama čitaonice

Before Image After Image

Stepenište u duborezu, hrast, 1927.godina
Legat Petra Lubarde
U izuzetno lošem konstrukcionom stanju
Urađena kompletna rekonstrukcija i restauracija pri obnovi zgrade 2012, 2013.godine