Reference

Досадашњи важнији послови

 • Архив Србије, намештај и улазна врата
 • Правни Факултет, библиотека, амфитеатри и деканат
 • Ректорат Београдског Универзитета, свечана сала
 • Завод за заштиту споменика Србије, степениште
 • Резиденција председника Србије, намештај
 • Резиденција председника Владе Србије, Вила Бокељка
 • Легат Петра Лубарде, степениште
 • Генералштаб Војске Србије, свечана сала
 • Музеј историје фармације, намештај
 • Музеј Јована Цвијића, намештај
 • Институт Николе Тесле, намештај
 • Институт Михајло Пупун,намештај
 • Збирка икона Секулић, намештај
 • Завичајни Музеј Земуна, намештај и ентеријер
 • OEBS, намештај
 • УПАБ, учешће на сајмовима антиквара
 • Амбасаде Аустрије, Швајцарске, Норвешке, Бугарске и Канаде